Algoritma Örnekleri ve Mantık Akış Şemaları

Post about Algoritma Örnekleri ve Mantık Akış Şemaları

Bu makalede, algoritma örnekleri ve mantık akış şemalarını inceleyeceğiz. Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan bir yol olarak tanımlanır. Mantık akış şemaları ise, verilen koşullara göre iş akışını yönlendiren şemalardır.

Algoritma Nedir?

Algoritma, basit, net ve sıralı bir şekilde belirtilmiş bir problemin çözümü için kullanılan bir formüldür. Matematikte ve bilgisayar biliminde sıkça kullanılan algoritmalar, bir dizi adımdan oluşur ve bilgisayar programlamasının temelini oluşturur. Algoritmalar, belirli bir girdiyi alarak belli bir çıktı üretirler. Bu çıktı, problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için kullanılır.

Algoritmalar, bilgisayar biliminde yaygın olarak kullanılan araçlardır. Ancak, günlük hayatta da birçok algoritma kullanmaktayız. Örneğin, bir yemek tarifindeki adımlar bir algoritma olarak düşünülebilir. Algoritmalar, verilen bir problemi çözmek için tasarlanmış adımlar dizisidir.

Algoritma Örnekleri

Örnek 1: İki Sayının Toplamını Bulma

Bu algoritma örneğinde, klavyeden girilen iki sayının toplamını bulacağız.

Algoritma Adımları:

 1. Başla
 2. Birinci sayıyı gir (a)
 3. İkinci sayıyı gir (b)
 4. Toplamı hesapla (toplam = a + b)
 5. Toplamı ekrana yazdır
 6. Bitir

Bu algoritma, klavyeden girilen iki sayının toplamını hesaplayıp ekrana yazdıracaktır.

Örnek 2: Çift Sayıları Bulma

Bu algoritma örneğinde, klavyeden girilen bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol edeceğiz.

Algoritma Adımları:

 1. Başla
 2. Bir sayı gir (sayı)
 3. Eğer sayı % 2 = 0 ise ekrana "Çift sayı" yazdır
 4. Eğer sayı % 2 ≠ 0 ise ekrana "Tek sayı" yazdır
 5. Bitir

Bu algoritma, klavyeden girilen sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu ekrana yazdıracaktır.

Örnek 3: Üçgenin Alanını Bulma

Bu algoritma örneğinde, klavyeden girilen bir üçgenin taban uzunluğunu ve yüksekliğini kullanarak alanını hesaplayacağız.

Algoritma Adımları:

 1. Başla
 2. Taban uzunluğunu gir (taban)
 3. Yüksekliği gir (yükseklik)
 4. Alanı hesapla (alan = (taban * yükseklik) / 2)
 5. Alanı ekrana yazdır
 6. Bitir

Bu algoritma, klavyeden girilen üçgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıracaktır.

Mantık Akış Şemaları

Mantık akış şemaları, belirli bir problemi çözmek için kullanılan akış şemalarıdır. Bu şemalar, verilen koşulların doğru veya yanlış olmasına göre iş akışını yönlendirir. İşte bazı mantık akış şeması örnekleri:

Örnek 1: Büyük Sayıyı Bulma

Bu mantık akış şemasında, klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulup ekrana yazdıracağız.

Algoritma Adımları:

 1. Başla
 2. İlk sayıyı gir (a)
 3. İkinci sayıyı gir (b)
 4. Eğer a > b ise büyük sayı a'dır
 5. Eğer a ≤ b ise büyük sayı b'dir
 6. Büyük sayıyı ekrana yazdır
 7. Bitir

Bu mantık akış şeması, klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı ekrana yazdıracaktır.

Örnek 2: Pozitif Sayıları Bulma

Bu mantık akış şemasında, klavyeden girilen 10 sayıdan pozitif olanları bulup ekrana yazdıracağız.

Algoritma Adımları:

 1. Başla
 2. Toplam pozitif sayısı = 0
 3. 10 kez tekrarla:
 • Bir sayı gir
 • Eğer sayı > 0 ise pozitif sayıdır, ekrana yazdır ve pozitif sayıyı 1 artır
 1. Pozitif sayıların toplamını ekrana yazdır
 2. Bitir

Bu mantık akış şeması, klavyeden girilen 10 sayıdan pozitif olanları bulup ekrana yazdıracaktır.

Bu makalede, algoritma örnekleri ve mantık akış şemaları hakkında bilgi verdik. Algoritmalar, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanmış adımlardan oluşur. Mantık akış şemaları ise, verilen koşullara göre iş akışını yönlendiren şemalardır. Bu örnekler, algoritma ve mantık akış şemalarının nasıl kullanıldığını göstermektedir.