CI / CD Süreçleri Nelerdir?

CI (Continuous Integration - Sürekli Entegrasyon) ve CD (Continuous Delivery - Sürekli Dağıtım / Continuous Deployment - Sürekli Yayınlama) süreçleri, modern yazılım geliştirme metodolojilerinin önemli parçalarıdır. Bu süreçler, yazılım geliştirmenin hızını, verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için tasarlanmıştır.

CI (Sürekli Entegrasyon)

 1. Tanımı: Sürekli Entegrasyon, geliştiricilerin düzenli aralıklarla kod değişikliklerini bir merkezi depoya (örneğin, Git) yüklemelerini ifade eder.
 2. Anahtar Adımlar:
  • Kodun Merkezi Deposuna Yüklenmesi: Geliştiriciler, günlük olarak veya hatta saatlik olarak kodlarını merkezi bir depoya yüklerler.
  • Otomatik Yapı (Build) ve Test: Kod depoya yüklendiğinde, otomatik yapılandırma ve test süreçleri başlar. Bu, entegrasyon hatalarını erken tespit etmeye yardımcı olur.
 3. Faydaları:
  • Hata Tespitinde Erkenlik: Hatalar daha erken tespit edilir ve düzeltilir.
  • Kod Kalitesinin Artması: Sürekli test ve inceleme kod kalitesini artırır.
  • Entegrasyon Sürecinin Kolaylaşması: Düzenli entegrasyon, büyük ve karmaşık entegrasyon sorunlarını önler.

CD (Sürekli Dağıtım / Sürekli Yayınlama)

 1. Tanımı: Sürekli Dağıtım, her bir başarılı yapılandırma sonrasında yazılımın otomatik olarak test ve üretim ortamlarına dağıtılmasını ifade eder. Sürekli Yayınlama, bu sürecin bir adım ilerisine giderek, yazılımın doğrudan üretime yayınlanmasını içerir.
 2. Anahtar Adımlar:
  • Otomatik Dağıtım: Başarılı testlerin ardından, uygulama otomatik olarak bir test veya üretim ortamına dağıtılır.
  • Sürekli Geri Bildirim: Geri bildirim döngüsü, uygulamanın performansı ve kullanıcı deneyimi hakkında sürekli bilgi sağlar.
 3. Faydaları:
  • Hızlı Yayınlama: Yeni özellikler, düzeltmeler ve güncellemeler hızlı bir şekilde kullanıcılara ulaşır.
  • Riskin Azalması: Küçük ve sık dağıtımlar, büyük güncellemelerin riskini azaltır.
  • İş Sürekliliği: Otomatik dağıtım süreçleri, manuel hataları azaltır ve iş sürekliliğini sağlar.

CI/CD Süreçlerinin Birleştirilmesi

CI ve CD süreçleri genellikle bir arada kullanılır. CI, kodun sürekli olarak entegre edilmesini ve test edilmesini sağlarken, CD bu kodun düzenli olarak dağıtılmasını veya yayınlanmasını sağlar. Bu birleşik yaklaşım, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde süreklilik, hız ve verimlilik sağlar.

Araçlar

CI/CD süreçlerini destekleyen popüler araçlar arasında Jenkins, GitLab CI/CD, CircleCI, Travis CI, Azure DevOps ve daha fazlası bulunmaktadır. Bu araçlar, otomatik yapılandırma, test, dağıtım ve yayınlama süreçlerini yönetmek için geniş özellik setleri sunar.