REST API ve RESTful API Arasındaki Farklar: Detaylı Karşılaştırma

REST API ve RESTful API Arasındaki Farklar: Detaylı Karşılaştırma

REST (Representational State Transfer) ve RESTful API terimleri sıklıkla birbiriyle karıştırılır ve hatta birçok durumda eşanlamlı olarak kullanılır. Ancak bu iki terim arasında bazı önemli farklar vardır.

REST (Representational State Transfer)

REST, daha çok bir yazılım mimarisi tarzıdır ve ağ kaynaklarının HTTP üzerinden nasıl adresleneceğini ve manipüle edileceğini tanımlar. REST, Roy Fielding tarafından 2000 yılında doktora tezinde tanıtılmıştır. REST mimarisi, stateless, client-server tabanlı ve cacheable olma gibi birçok kısıtlamaya sahiptir.

 • Stateless: Her istek, sunucuya gerekli tüm bilgileri göndermelidir.
 • Client-Server: Kullanıcı arayüzü ve veri depolama gibi işlevler ayrı tutulur.
 • Cacheable: Yanıtlar önbelleğe alınabilir olmalıdır.

Bu kısıtlamalar birlikte çalıştığında, sistem daha ölçeklenebilir, performanslı ve bakımı kolay olur.

RESTful API

RESTful API, REST mimarisinin prensiplerini ve kısıtlamalarını uygulayan bir API (Application Programming Interface) modelidir. Yani, RESTful API'lar REST mimarisinin bir uygulamasıdır.

 • Veri Temsili: XML, JSON gibi formatlarla veriyi temsil eder.
 • HTTP Metodları: GET, POST, PUT, DELETE gibi HTTP metotları ile kaynaklara erişim sağlar.
 • Durum Kodları: HTTP durum kodları kullanarak işlem sonuçlarını belirtir.

Ana Farklar

 1. Kavramsal vs. Uygulamalı: REST bir mimari stil iken, RESTful API bu stilin somut bir uygulamasıdır.
 2. Genellik vs. Özgüllük: REST, birçok protokol ve ortamda kullanılabilir bir modeldir. RESTful API ise genellikle HTTP protokolü üzerinden çalışır.
 3. Kısıtlamalar ve Prensipler: RESTful API, REST mimarisinin kısıtlamalarını ve prensiplerini uygular.
 4. Teknoloji Bağımsızlık: REST prensipleri, HTTP dışında farklı protokollerle de kullanılabilirken, RESTful API genellikle HTTP ile sınırlıdır.
 5. Kaynak Tanımı: RESTful API'lar, belirli bir URL şeması ile kaynakları tanımlar ve bu kaynaklara HTTP metotları ile erişim sağlar.

Sonuç

Terimler birbirine yakın olsa da, REST daha çok teorik ve geniş kapsamlı bir kavramken, RESTful API bu teorinin pratiğe dökülmüş halidir. İki terim arasındaki bu farkları anlamak, bir API'nin veya web servisinin mimarisi hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olmayı sağlar.